Portál StromyPodKontrolou.cz

Ilustracni fotografie

Primárním účelem projektu Stromy pod kontrolou je vytvořit širokou databázi informací o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či vlastníka a umožnit jejich logickou a efektivní kontrolu a správu. Spoluprací se špičkovými akademickými pracovišti a soukromými společnostmi hodláme vytvořit širokou informační platformu, která pomůže informace z portálu dále využívat a zhodnocovat.

Přejít na www.StromyPodKontrolou.cz

Zveřejnění inventarizací stromů

Města, obce, správci silnic nebo jiné organizace a jednotlivci, kteří vlastní stromy na veřejných prostranstvích nebo je mají ve správě, mohou na portálu zveřejnit plošné inventarizace svých stromů. Vlastník zveřejněné inventarizace si sám rozhoduje o tom, zda budou jeho data zveřejněna a jaké množství informací o stromech ostatní uživatelé uvidí. Portál představuje unikátní nástroj informování veřejnosti o úrovni a rozsahu péče o stromy v mimolesní zeleni. V současné době je možné importovat inventarizace ze systému MyTrees.

Pomůcky pro plánování péče

Ilustracni fotografie

Pro zveřejněné inventarizace velkého rozsahu, u kterých je obtížné kontrolovat všechny stromy každý rok, je možné používat plánování kontrol pomocí metodiky ISAT. Tato metodika umožňuje vytvoření plánu, podle kterého mohou být během stanoveného počtu let navštíveny a zkontrolovány všechny plochy (ulice, parky, ...) se stromy. Plán je sestavován tak, aby exponovanější plochy byly kontrolovány přednostně. Na detailnější úrovni umožňuje tento přístup provádět i racionální aktualizace hodnocení a plánovat rozsah ošetření podle objemu prostředků, které jsou k dispozici.

Evidence bezpečnostních vazeb

Vlastníci stromů mohou evidovat bezpečnostní vazby na svých stromech. Arboristické firmy mohou evidovat vazby, které nainstalovaly. Portál následně informuje vlastníka stromu i arboristu o nutnosti vazby kontrolovat, revidovat či přeinstalovávat. U každé vazby je možné evidovat i prováděné kontroly stavu.

Vyhledávání arboristických firem

Vlastníci stromů i veřejnost mají k dispozici nástroj pro vyhledání odborné arboristické firmy. Je možné vyhledávat podle jména firmy nebo osob, které v nich figurují, ale také podle regionů, ve kterých působí či služeb, které nabízí.

Intranet