Zahradně – architektonické projekty

Nabízíme zpracování projektové dokumentace různých stupňů, většinou v návaznosti na dříve zpracované inventarizace. Mezi nejčastěji zpracovávané lokality patří

Ilustracni fotografie

Dokumentaci lze zpracovat jak na zeleň existující (rekonstrukce stávajících ploch), tak vytvořit zcela novou kvalitu tam, kde dosud není (plánování výsadeb).

Podrobnost zpracování projektové dokumentace je závislá na konkrétních požadavcích klienta. Projekt sám poté vychází z několika analýz. Jedná se především o následující nástroje:

Celý proces je napojen na síť odborníků pro zajištění optimálního řešení konkrétní situace. V průběhu vypracovávání projektu je postup prezentován (vytvoření prezentace pro různé použití získaných dat: veřejné prezentace, digitální prezentace, veřejné projednávání apod.) a výstup přizpůsoben vyjádřeným potřebám investora.

Finálním výsledkem je návrh sortimentu, osazovací projekt, sestavení harmonogramu realizace, doporučení optimálních technologických postupů, příp. optimalizace údržby.

Intranet