Provozní bezpečnost stromů

Ilustracni fotografie

Hlavním parametrem hodnocení stromů v prostředí obývaném lidmi je jejich provozní bezpečnost. Nabízíme hodnocení stavu stromů s hlavní pozorností věnovanou jejich provozní bezpečnosti buď vizuálně nebo přístrojovou metodou tahových zkoušek.

Vizuální hodnocení

Vizuální hodnocení zahrnuje sledování všech staticky významných defektů v nadzemní části stromů. Výsledkem je rozhodnutí, zda strom odpovídá požadavkům na ponechání na daném stanovišti vč. návrhu event. speciálního stabilizačního zásahu. Pro detailní šetření používáme metodu WLA (Wind Load Analysis). Jedná se o jednoduchý matematický model, který zkoumá odolnost nosných částí kmene konkrétního stromu při náporu větru o rychlosti vichřice.

Přístrojové hodnocení

Pro exaktní stanovení statických poměrů stromů používáme metodu tahových zkoušek. Na rozdíl od vizuálního hodnocení jsme touto metodou schopni zjišťovat i stav a nosnost kořenového systému.

Více o přístrojovém hodnocení a tahových zkouškách...

Intranet