Pasporty zeleně

Pasport zeleně je základním typem inventarizace ploch a prvků ve veřejně přístupné zeleni měst a obcí. Jedná se o převážně kvantitativní typ evidence, kdy jsou zjišťovány především rozlohy ploch a počty prvků a pouze okrajově jsou zaznamenávány informace o kvalitě těchto prvků. Účelem tohoto typu inventarizace je získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu běžné údržby těchto ploch a prvků.

Ilustracni fotografie

Hlavními prvky, které jsou v rámci pasportizace zeleně zachycované, jsou:

Plošné prvky
 • plochy trávníků (vč. jejich sklonu a optimálního řešení údržby)
 • plochy keřových skupin
 • plochy a výšky živých plotů
 • plochy letniček, trvalek, popínavek a růží
 • plochy dětských a sportovních hřišť
Bodové prvky
 • lavičky
 • lampy veřejného osvětlení
 • odpadkové koše
 • herní a umělecké prvky
 • soliterní keře
 • mobilní zeleň

Výsledkem je sestavení optimálního plánu běžné údržby vč. sestavení plánu využití pracovních sil a mechanismů. Veškerá data jsou předávaná pro využití i aktualizaci v systému MyTrees®.

Intranet