Likvidace jmelí

Jmelí bílé (Viscum album subsp. album L.) je stálezelený vytrvalý poloparazitický keř, který žije na větvích listnatých stromů, od kterých přijímá vodu a minerální látky. Tento poloparazit má vyšší dynamiku výparu, než naše dřeviny a strom jej není schopen nijak ovlivnit. Napadené větve, které nejsou dostatečně zásobovány vodou, postupně usychají a jsou více náchylné na napadení škůdci a chorobami. Přítomnost jmelí může při významném rozsahu způsobit i zánik jedince.

Pro likvidaci tzv. listnatého jmelí využíváme účinnou látku vyvolávající zvýšení tvorby fytohormonu, který způsobuje rozpad keřiků poloparazitu. Roztok aplikujeme postřikem na keříky. Tento postup je časově a ekonomicky méně náročný než odřezávání keříků.

Ilustracni fotografie Strovnání stavu stromu před a po aplikaci účinné látky
Intranet