Inventarizace stromů

Ilustracni fotografie

Účelem je získat přehled o lokalizaci, stavu a optimálním plánu péče o stromy v urbanizovaném prostředí a krajině. Hodnocení stavu stromů probíhá vizuálními postupy spolu s návrhem optimálního postupu při jejich ošetření. Automatickou součástí hodnocení je zpracování fotodokumentace. Veškerá data předáváme v programu MyTrees®.

Inventarizace stromů zpracováváme především pro:

Intranet