Injektáže stromů

Jde o novou technologii používanou pro individuální ochranu stromů ve městech proti širokému spektru hub a hmyzu, které ohrožují dřeviny.

Technologie

Účinnost

Výhody

Intranet