Administrace projektů

V návaznosti na zpracované inventarizace a projekty zajišťujeme i zpracování, podávání a administraci žádostí na různé podpůrné fondy. Jedná se především o Operační program Životní prostředí, Zemědělský intervenční fond a Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

Ilustracni fotografieČást dokumentace z podkladů pro administraci
Intranet