Školení

StromyPodKontrolou.cz

Školení pro práci s portálem StromyPodKontrolou.cz pořádá Ústav nauky o dřevě, LDF MENDELU. Podrobné informace zde...

Arboristika

Školení v oblasti arboristiky pořádá Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně. Podrobné informace o školeních a možnost přihlášení naleznete zde.

Seznam školení:

Školení na míru

Nabízíme organizaci speciálních školení pro profesionální pracovníky zabývajícími se péčí o dřeviny. Náplň takovéhoto školení je definovaná potřebami úřadu či společnosti, která si ho pro své zaměstnance objedná. Jsme tak schopni v jednom školení zkombinovat náplň více specializovaných kurzů.

Termín a doba trvání školení se řídí požadavky zadavatelské organizace a rozsahem zvolené problematiky. Veškeré náležitosti (rozsah, termín, cena apod.) budou stanoveny dle vzájemné dohody.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte kolarikova@safetrees.cz.

Intranet